Den grønne boksen skal fylles med kunnskap om energiproduksjon, om bruken av energi og klimavennlige energiløsninger. Målet er å engasjere og inspirere til å bidra med å fylle den grønne boksen med gode ideer og innovative løsninger for å møte klimautfordringene verden står overfor. Grønn Boks er et initiativ fra energibransjen i Norge.

Fornybar energi kan snu utviklingen

Filmspiller lastes...
© 2009         Grønn Boks er et initiativ fra Energi Norge
Sidene er implementert av Fox Data og formgitt av